NPACK

Κατασκευή εξοπλισμού και έλεγχος ποιότητας

Σπίτι »  Κατασκευή εξοπλισμού και έλεγχος ποιότητας

Κατασκευάζουμε τον εξοπλισμό μας στη δική μας εγκατάσταση, που είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο "πράσινο κτίριο" και έχει πιστοποιηθεί στην Ηγεσία στον τομέα της ενέργειας και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (LEED). Το NPACK ασκεί αυστηρά τη φτωχή κατασκευή για να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα σε όλες τις διαδικασίες μας.

Βρισκόμαστε σε Jiangsu Κίνα, η οποία βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία κοντά σε μεγάλες κόμβους ναυτιλίας που προσφέρει χαμηλότερο κόστος αποστολής και γρήγορη παράδοση στις περισσότερες θέσεις σε όλο τον κόσμο. Οι αξίες μας περιλαμβάνουν την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, την αποφασιστικότητα και την ηθική της εργασίας για την οποία είναι γνωστά τα Hoosiers.

Η μονάδα μας αποτελείται από τα εξής:

Καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό
Επιτόπια τεχνική υποστήριξη
Μηχανική παραγωγής
Κατασκευή και συναρμολόγηση
Εξοπλισμός δοκιμών και εξαρτήματα
Σχεδιασμός απαιτήσεων υλικών (MRP)
Προηγμένα κέντρα εσωτερικής επεξεργασίας
Το NPACK σχεδιάζει και κατασκευάζει δομοστοιχειακό εξοπλισμό ανταγωνιστικής τιμής προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους παραγωγής σας. Ενώ άλλοι λένε ότι παρέχουν υπηρεσία "κλειδί στο χέρι", το NPACK κάνει πραγματικά. Από το σχεδιασμό έως τη συναρμολόγηση, μπορείτε να περιμένετε ποιοτικό εξοπλισμό και γραμμές πλήρωσης που τελικά βελτιώνουν την κατώτατη γραμμή.

Διασφάλιση ποιότητας


1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη με τη χρήση του τελευταίου σχεδιασμού και του κατάλληλου υλικού που κατασκευάζεται και σε όλες τις πτυχές πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά την σωστή καθοδήγηση του σε όλο το σύστημα λειτουργεί 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και την αποσφαλμάτωση, για την επίτευξη των τεχνικών δεικτών επιδόσεων προϊόντος.

3, η εγγύηση της εταιρείας μας κατά την περίοδο εγγύησης της ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής σφαλμάτων εγκατάστασης ή υλικών ελαττωμάτων και όλα τα προκαλούμενα από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα στη γραμμή παραγωγής σφάλματος και βλάβης.

4, Ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας της μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγγύηση ποιότητας, η ποιότητα των προϊόντων ή οι προδιαγραφές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης ή ότι αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ελαττωμάτων ή χρήσης υποβαθμισμένων υλικών κ.λπ.), ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης της ποιότητας να υποβάλλεται το καθεστώς θεραπείας του πωλητή.

5, η εταιρεία με την ποιότητα του προϊόντος σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Εγγύηση


1, Μετά την αποδοχή του εξοπλισμού, παρέχετε 12 μήνες εγγύηση, την περίοδο εγγύησης που παρέχεται δωρεάν για τα ελαττώματα εξαρτημάτων και εξαρτημάτων που προκαλούνται από τον πωλητή και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

2, Μετά την εγγύηση, δια βίου παρέχει ευρέως ευνοϊκή τεχνική υποστήριξη εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση: το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας διαθέτει αποκλειστικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, το προσωπικό μας είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του χρήστη του τηλεφώνου, εξασφαλίζει στον χρήστη την πρώτη ερώτηση για να δώσει στον ενθουσιασμό σοβαρή απάντηση μετά τον εξοπλισμό την αποδοχή του εξοπλισμού που παρέχουμε 12 μήνες εγγύηση service διαδικασία, θα παρέχει τουλάχιστον μία φορά από το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό της συνήθους επιθεώρησης, και να παρέχει τη λεπτομερή έκθεση ελέγχου, για τους χρήστες αναφοράς χρήστη που διατυπώνονται σαφώς μετά από τις απαιτήσεις συντήρησης, η εταιρεία μας υπόσχεται : η σκηνή χρήστη στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποστέλλονται για την επισκευή.